Shop

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

De website is eigendom van en wordt beheerd door The Swedish Glow, Hurksestraat 64, 5652 AL Eindhoven, Nederland

Alle namen, merken, handelsmerken en logo’s op de website zijn eigendom van The Swedish Glow.

Alle namen, merken, handelsmerken en logo’s zijn beschermd door auteursrecht en mogen alleen worden gebruikt met toestemming van The Swedish Glow.

De inhoud van de website, zoals tekst, afbeeldingen, pictogrammen, afbeeldingen, video’s, audiobestanden en software, zijn eigendom van The Swedish Glow of hun bijbehorende bedrijven en partners.

Het downloaden van inhoud van de website is alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u het auteursrecht intact houdt. U mag geen inhoud van de website kopiëren, opnieuw publiceren of distribueren voor publieke of commerciële doeleinden, of anderszins de auteursrechtelijk beschermde inhoud gebruiken zonder toestemming van The Swedish Glow. The Swedish Glow geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op de website. U bent echter altijd welkom om contact met ons op te nemen als u onjuiste informatie op de website vindt. The Swedish Glow heeft het recht om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Als de website linkt naar een website van een derde partij, geeft The Swedish Glow geen garanties voor de inhoud van de website van de derde partij. Deze links zijn alleen voor uw gemak, maar het is op eigen risico wanneer u een website van een derde partij bezoekt.

Algemene voorwaarden voor verkoop

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van The Swedish Glow, Hurksestraat 64, 5652 AL Eindhoven, Nederland

 1. Totstandkoming van overeenkomsten
  The Swedish Glow behoudt zich het recht voor om te beweren dat prijzen verkeerd zijn afgedrukt op theswedishglow.com.
  Een definitieve en bindende overeenkomst tussen u en The Swedish Glow is tot stand gekomen wanneer uw bestelling is geaccepteerd door The Swedish Glow.
  The Swedish Glow stuurt u een orderbevestiging per e-mail wanneer de bestelling is geaccepteerd en de verzending onderweg is. De direct na het indienen van de bestelling ontvangen ontvangstbevestiging vormt geen orderbevestiging.
  U mag alleen producten kopen op theswedishglow.com als u een consument bent, dat wil zeggen geen zakelijke klant.
 2. Prijzen en betaling
  Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse btw. De geldende prijs is degene die op theswedishglow.com staat vermeld met betrekking tot het relevante product op de datum van het plaatsen van de bestelling.
  Eventuele douanerechten of invoerrechten worden in rekening gebracht zodra de bestelling het bestemmingsland bereikt en moeten worden betaald door de ontvanger van de bestelling.
  We hebben geen controle over deze kosten en kunnen niet voorspellen wat ze kunnen zijn. Douanevoorschriften variëren sterk van land tot land.
  U kunt contact opnemen met uw lokale douanekantoor voor meer informatie. Alle bestellingen worden verzonden vanuit Nederland.
  Bij het bestellen van producten op theswedishglow.com kan een bedrag worden toegevoegd voor verzendkosten, afhankelijk van de bestelwaarde.
  The Swedish Glow behoudt zich het recht voor om prijzen, kosten en/of andere kosten vermeld op theswedishglow.com op elk moment te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere openbare heffingen of verhogingen van de kosten.
 3. Levering
  The Swedish Glow behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van aankopen op theswedishglow.com. Bovendien heeft The Swedish Glow geen verplichting om artikelen die niet op voorraad zijn te leveren.
  The Swedish Glow accepteert doorgaans de bestelling en verstuurt deze binnen 1-3 werkdagen. The Swedish Glow werkt samen met PostNL, DHL, DPD en UPS.
  De gebruikelijke levertijd is 1-5 werkdagen, berekend vanaf de besteldatum, maar dit kan variëren van land tot land.
 4. Recht op herroeping
  U heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst die is aangegaan volgens de wetgeving inzake overeenkomsten op afstand.
 5. Retourbeleid
  Bij aankoop op theswedishglow.com heeft u als online klant 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren, vanaf de dag dat u deze ontvangt.
  In het geval dat de termijn afloopt op een feestdag, zaterdag, Koningsdag, op 24 december of 31 december, kunt u zich terugtrekken uit de overeenkomst op de volgende werkdag. U kunt uw online aankoop alleen omruilen door de goederen naar ons magazijn terug te sturen. Het is niet mogelijk om een artikel bij een van de verkooppunten te retourneren.
 6. Hoe trekt u zich terug uit de overeenkomst?
  Vóór het verstrijken van de bedenktijd moet u de ontvangen items retourneren aan The Swedish Glow.
  Terugtrekking uit de overeenkomst wordt op tijd geacht als u vóór het verstrijken van de periode de items aan de postdiensten of andere diensten hebt overhandigd die belast zijn met de verzending van de items naar The Swedish Glow.
  Als u bewijs wilt behouden dat u zich op tijd uit de overeenkomst heeft teruggetrokken, kunt u bijvoorbeeld de bon bewaren waarop staat dat u de items aan de postdiensten, etc. heeft overhandigd voor verzending.
  Tenzij anders overeengekomen, moet u de kosten voor retournering van de artikelen (porto/vracht) betalen.
  Als The Swedish Glow volgens de overeenkomst een vervangende levering heeft gedaan vanwege de omstandigheid dat het betreffende artikel niet in zijn geheel kon worden geleverd, moeten de kosten voor retournering van de artikelen echter worden betaald door The Swedish Glow.
  Naam en adres van The Swedish Glow waar de artikelen naartoe moeten worden teruggestuurd:

  Stuur de artikelen naar:
  The Swedish Glow, Hurksestraat 64, 5652 AL Eindhoven, Nederland

  U kunt zich ook uit de overeenkomst terugtrekken door de artikelen niet te ontvangen of de artikelen niet op te halen bij het postkantoor, enz.

 7. Voorwaarden voor herroeping van de overeenkomst
  Een algemene voorwaarde is dat u de artikelen in wezen dezelfde staat en volume kunt retourneren als waarin ze waren bij ontvangst. Als niet aan deze eis wordt voldaan, zal er een aanzienlijke waardevermindering van het artikel plaatsvinden.
 8. Melding in geval van niet-conformiteit van artikelen
  Eventuele fouten of defecten in het ontvangen artikel moeten binnen redelijke tijd na dergelijke fouten of defecten worden gemeld. In alle gevallen moet u uiterlijk twee jaar na de aankoopdatum melding maken van enig gebrek aan conformiteit van de aankoop.
 9. Aansprakelijkheid
  The Swedish Glow is niet aansprakelijk voor vertragingen of voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht. Zolang een situatie van overmacht voortduurt, is The Swedish Glow vrijgesteld van de nakoming van haar verplichtingen.
  De aansprakelijkheid van The Swedish Glow voor alle claims, inclusief schadevergoedingen, is in alle omstandigheden, behalve in geval van opzettelijke onrechtmatige daad of grove nalatigheid, en naast het bovenstaande, beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van het artikel dat door de klant is aangeschaft met betrekking tot het geschil. De bovengenoemde financiële beperking is van toepassing ongeacht de basis hiervan en omvat vorderingen op basis van nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, schending van garanties, boetes, vaste schadevergoedingen en/of strafrechtelijke schadevergoedingen.

  The Swedish Glow aanvaardt productaansprakelijkheid jegens consumenten onder de toepasselijke wet zonder enige beperking.

 10. Klachten
  Als u een klacht heeft over een artikel, kunt u contact met ons opnemen via hello@theswedishglow.com.
 11. Persoonlijke informatie
  We verwerken uw persoonlijke informatie strikt voor het doel van het vervullen van de bestelling.

Richtlijnen voor productveiligheid en disclaimer

Richtlijnen voor veiligheid

The Swedish Glow (bekend als “TSG”) neemt de grootst mogelijke zorg in acht bij het ontwikkelen van zijn producten. We kunnen echter niet voorspellen dat er een allergische reactie kan optreden op onze producten en kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor een dergelijke gebeurtenis. Het gebruik van TSG-producten is altijd op eigen risico van de klant. Bepaalde TSG-producten kunnen essentiële oliën, boters en oliën van natuurlijke noten, zaden en vruchten bevatten, evenals soja, zuivelproducten, honingpollen of bijenwas, schaaldieren en eieren. Als u allergieën, medische aandoeningen heeft of zwanger bent, lees dan het productetiket zorgvuldig en raadpleeg uw zorgverlener voordat u het product gebruikt. We raden aan dat mensen die zwanger zijn, medische aandoeningen hebben, allergieën, een gevoelige huid en/of andere huidproblemen een patchtest uitvoeren en/of een zorgverlener raadplegen voordat ze het product gebruiken. Stop met het gebruik van een TSG-product als er irritatie en/of intolerantie optreedt. Als een minderjarige een TSG-product gebruikt, moet dit alleen gebeuren nadat de wettelijke of ouderlijke voogd het TSG-product met de zorgverlener van de minderjarige heeft besproken. Als u een allergische reactie op onze producten heeft ervaren of vragen heeft over onze ingrediënten, kunt u gerust een e-mail sturen via hello@theswedishglow.com.

Alle feiten, details en aanbevelingen op deze website of over TSG-producten worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet bedoeld voor diagnose, voorschrift of vervanging van advies van zorgverleners. U moet altijd de ingrediënten voor TSG-producten controleren om mogelijke allergische reacties te voorkomen. Door TSG-producten te kopen, aanvaardt u de verantwoordelijkheid om bij een professional te controleren voordat u producten gebruikt die kunnen interfereren met eventuele voorgeschreven of niet-voorgeschreven medicijnen die u inneemt, of met eventuele bekende of onbekende medische aandoeningen. TSG-producten zijn niet bedoeld als vervanging voor medische behandeling. TSG geeft geen antwoorden op medische vragen en enige verstrekte informatie vervangt geen zorgverlener of medische informatie. TSG stelt zich niet voor als arts en dit wordt niet gesuggereerd. Er worden opzettelijk geen receptgeneesmiddelen of medische behandelingen verstrekt door TSG.

Patchtest
Het is altijd een goed idee om uw huid te testen op een reactie van nieuwe producten die u op uw huid gaat gebruiken. Breng een kleine hoeveelheid van nieuwe TSG-ingrediënten en het gemengde product aan op schone huid aan de binnenkant van uw elleboog. Dek af en laat het 24 uur staan. Als er een uitslag of roodheid optreedt, gebruik dan dit product niet (Cosmetics Line TSG).

Product Safety guidelines & Disclaimer

Safety guidelines

The Swedish Glow (known as “TSG”) takes the greatest possible care whilst developing its products. We can however not predict the occurrence of an allergic reaction to our products and cannot accept any responsibility nor liability for any such occurrence. Use of TSG products is always at Customer’s own risk. Certain TSG products may contain essential oils, butters and oils from natural nuts, seeds and fruits, as well as soy, dairy, honey pollen or wax from bees, shellfish and eggs. If you have any allergies, medical conditions or are pregnant, please read the product label carefully and consult your healthcare professional prior to use. We recommend that people who are pregnant, have medical conditions, allergies, sensitive skin and/or other skin concerns perform a patch test and/or consult a healthcare professional prior to use. Discontinue use of any TSG product should irritation and/or an intolerance occur. If any minor uses any TSG products, it should be only after the legal or parental guardian has discussed the TSG product with the minor’s healthcare professional. If you have experienced an allergic response to our products or have any questions about our ingredients, please feel free to send us an e-mail via hello@theswedishglow.com.

All facts, details & recommendations on this website or about TSG products are provided for information purposes only and are not intended to diagnose, prescribe or replace the advice of healthcare professionals. You should always review the ingredients for TSG products to avoid potential allergic reactions. By purchasing TSG products you accept responsibility to check with a professional before using any products that may interfere with any prescription or non-prescription medications you may be taking or any known or unknown medical conditions. TSG products are not intended to be a substitute for medical treatment. TSG does not give or intend to give any answers to medical related questions and any information provided does not replace any healthcare professional or healthcare resource. TSG does not represent itself as a physician nor is this implied. No prescription medications or medical treatments are intentionally provided by TSG.

Patch test
It’s always a good idea to test your skin to check for a reaction from any new products that you are going to use on your skin. Apply a small amount of any new TSG ingredients and the blended product to clean skin on the inside of your elbow. Cover and leave for 24 hours. If a rash or redness appears, do not use this product (Cosmetics Line TSG)

The newsletter is only available in Dutch